Välkommen till BestChampagne.se

Voltis

Voltis

Champagneproducenterna får plantera högst 5 % av sina vingårdar med voltis sedan 2021.

Voltis är en vit druvsort (även Colmar 2011 G) som är en komplex ny förädling mellan Villaris x VRH 3159-2-12 (en intergenerisk korsning mellan Vitis vinifera x Muscadinia). Den innehåller gener från Vitis berlandieri, Vitis rupestrisoch Vitis vinifera, samt Muscadinia.

Hybriden skapades i samarbete mellan INRA i Montpellier och Julius Kühn Institute i Siebeldingen, Tyskland som en del av ett projekt som lanserades 2000 för utveckling av PIWI-sorter. Vinstocken kännetecknas av total motståndskraft mot mjöldagg och hög motståndskraft mot dunmögel. Voltis klasar är medelstora och måttligt kompakta. Bären är också medelstora, med ett lagom tjockt skal och en lagom saftig fruktkött.

Sedan 2010 har Champagne deltagit i INRA-ResDur-programmet som en in-situ växande region, som för närvarande befinner sig i ett ”mellanstadium”. Plantor med nödvändiga resistensgener planterades i de experimentella vingårdarna i Champagne. Där observeras de under en period av cirka sex år. Innan de godkändes för plantering 2021.